หน้าแรก

http://forking.moi.go.th/page/save.php

วีดีโอ แนะนำตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาภารกิจผู้บังคับบัญชา

News

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 16 รายการ ดูเพิ่มเติม »

โครงการจิตอาสา

โครงการจิตอาสา

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 23 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าวประชาสัมพันธ์

          พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และร่างพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ…. 

(ที่ผ่านการตรวจของ สคก.)


ตารางเปรียบเทียบ พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และร่าง พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. …. (ที่ผ่านการตรวจของ สคก.) เรียงตามมาตราสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพ.ศ. …. 
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่


ปรดร่วม แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่าง พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. …. 

(ที่ผ่านการตรวจของ สคก.) ได้ที่ ลิงก์ด้านล่างนี้

แสดงความคิดเห็น คลิกที่นี่

****ก่อนแสดงความคิดเห็นฯ ให้ผู้ใช้งาน Login ด้วย Gmail ทุกครั้ง


ข่าวประกวดราคา               
                             


http://www.police9.go.th/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89/%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2/418-wannacry.html              

ภาพกิจกรรม
Comments