ข่าว‎ > ‎

พล.ต.ต.อาชาน จันทร์ศิริ ผบก.ภ.จว.สงขลา เป็นประธานการประชุมบริหาร ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ ประจำเดือน ต.ค.๒๕๖๓

โพสต์5 พ.ย. 2563 01:09โดยตํารวจภูธร จังหวัดสงขลา
๕ พ.ย.๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.พล.ต.ต.อาชาน จันทร์ศิริ ผบก.ภ.จว.สงขลา เป็นประธานการประชุมบริหาร ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ ประจำเดือน ต.ค.๒๕๖๓ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย/รอง ผบก.ภ.จว. สงขลา, ผกก.สส.ฯ, ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวนฯ, ผกก.ฝอ.ฯ , ผกก.ปพ.ฯ , หน.สภ. สภ.ในสังกัด ภ.จว.สงขลา สว.ฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.สงขลา ทุกแผนกงาน พร้อมหน่วยขึ้นตรง กับ ภ.จว.สงขลาณ ห้องประชุมชัยจินดา ชั้น ๓ สภ.หาดใหญ่โดยก่อนเข้าวาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.สงขลา ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ในรอบเดือนที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป
Comments