๒๗ มิ.ย.๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. พ.ต.อ.สุริยา ปัญญามัง รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา เป็นประธานในการจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา"เราทำความดีด้วยใจ " จิตอาสาพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ โดยมีข้าราช การตำรวจ สภ.เมืองสงขลา พร้อมด้วยหน่วยงานส่วนราชการในจังหวัดสงขลาเข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณลานวัฒนธรรม ชายหาดชลาทัศน์ อ.เมือง จว.สงขลา

โพสต์30 มิ.ย. 2562 16:23โดยตํารวจภูธร จังหวัดสงขลา
๒๗ มิ.ย.๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. พ.ต.อ.สุริยา ปัญญามัง รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา เป็นประธานในการจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา"เราทำความดีด้วยใจ " จิตอาสาพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ โดยมีข้าราช การตำรวจ สภ.เมืองสงขลา พร้อมด้วยหน่วยงานส่วนราชการในจังหวัดสงขลาเข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณลานวัฒนธรรม ชายหาดชลาทัศน์ อ.เมือง จว.สงขลา
Comments