พ.ต.อ.สาธิต พลพินิจ รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา/วิทยากรจิตอาสา 904 ร่วมกิจกรรมบรรยายในหัวข้อเรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" บรรยายและสาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานด้วยการ CPR และใช้เครื่อง AED ให้ผู้ต้องขัง ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

โพสต์29 ม.ค. 2563 15:23โดยตํารวจภูธร จังหวัดสงขลา
๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. พ.ต.อ.สาธิต พลพินิจ รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา/วิทยากรจิตอาสา 904 ร่วมกิจกรรมบรรยายในหัวข้อเรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" บรรยายและสาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานด้วยการ CPR และใช้เครื่อง AED ให้ผู้ต้องขัง ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
Comments