พ.ต.อ.วรวัฒน์ มะลิ รอง ผบก.สส.ภ.๔ วิทยากร หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “ หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๓/๖๒ “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” และคณะฯ ได้มาบรรยายให้ความรู้เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

โพสต์18 ก.ย. 2562 16:06โดยตํารวจภูธร จังหวัดสงขลา
พ.ต.อ.วรวัฒน์ มะลิ รอง ผบก.สส.ภ.๔ วิทยากร หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “ หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๓/๖๒ “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” และคณะฯ ได้มาบรรยายให้ความรู้เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ตามโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ รักสถาบัน ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.สงขลา ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา โดยมี พ.ต.อ.สุริยา ปัญญามัง รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.สงขลา เข้ารับการอบรมตามโครงการฯ จำนวน ๕๐๐ นาย
Comments