กิจกรรม

   
        โครงการแข่งขันกีฬาสีตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ในวันที่ 28 ธ.ค.59
 
             กิจกรรมปลูกป่าชายเลนถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

                                         
Comments