๑๐ ต.ค.๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ต.ต.ทิวธวัช นครศรี ผบก.ภ.จว.สงขลา เป็นประธานการประชุมบริหาร ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ ประจำเดือน ต.ค.๖๒

โพสต์10 ต.ค. 2562 04:35โดยตํารวจภูธร จังหวัดสงขลา
๑๐ ต.ค.๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ต.ต.ทิวธวัช นครศรี ผบก.ภ.จว.สงขลา เป็นประธานการประชุมบริหาร ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ ประจำเดือน ต.ค.๖๒ โดยมี รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา, ผกก.สส.ฯ, ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวนฯ, ผกก.ฝอ.ฯ, ผกก.ปพ.ฯ หน.สภ. สภ.ในสังกัด ภ.จว. สงขลา, สว.ฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.สงขลา ทุกแผนกงาน
พร้อมหน่วยขึ้นตรง กับ ภ.จว.สงขลา ณ ห้องประชุมชัยจินดา สภ.หาดใหญ่
》ในวาระก่อนการประชุม ประธานฯ ได้มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบเดือนที่ผ่านมา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป
Comments