๑๓ ก.พ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.พ.ต.อ.เสกสันต์ ชูรังสฤษฎิ์ รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา ประธานในที่ประชุมพร้อมด้วย พ.ต.อ.ศักดา เจริญกุล ผกก.สส.ภ.จว.สงขลา และ พ.ต.อ.หญิงศิริรัตน์ จันทรอาภา ผกก.ฝอ.บก.สส.ภ.๙ ร่วมประชุมมอบนโยบายและข้อราชการเร่งด่วนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส.ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.สงขลา

โพสต์13 ก.พ. 2562 06:30โดยตํารวจภูธร จังหวัดสงขลา
๑๓ ก.พ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.พ.ต.อ.เสกสันต์ ชูรังสฤษฎิ์  รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา  ประธานในที่ประชุมพร้อมด้วย พ.ต.อ.ศักดา เจริญกุล ผกก.สส.ภ.จว.สงขลา และ พ.ต.อ.หญิงศิริรัตน์ จันทรอาภา ผกก.ฝอ.บก.สส.ภ.๙ ร่วมประชุมมอบนโยบายและข้อราชการเร่งด่วนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส.ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.สงขลา ทราบและดำเนินการโดยมี รอง ผกก.สส.,สว.สส.,
สวญ.สภ.และ สว.สภ.ในสังกัด ภ.จว.สงขลาพร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ บก.สส.ภ.๙ และ เจ้าหน้าที กก.สส.ภ.จว.สงขลา เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติณ ห้องประชุมเชิญศิริ  ภ.จว.สงขลา
Comments