๑๓ ก.พ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๓๐ น. พ.ต.ท.รนน สุระวิทย์ รอง ผกก.ป.สภ.หาดใหญ่ พร้อมด้วย พ.ต.ท.ถาวร ผลกล้า รอง ผกก.ป.สภ.สะเดาร่วมในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลารุ่นที่ ๔

โพสต์13 ก.พ. 2562 06:25โดยตํารวจภูธร จังหวัดสงขลา
๑๓ ก.พ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๓๐ น. พ.ต.ท.รนน สุระวิทย์ รอง ผกก.ป.สภ.หาดใหญ่ พร้อมด้วย พ.ต.ท.ถาวร ผลกล้า รอง ผกก.ป.สภ.สะเดาร่วมในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘  ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลารุ่นที่ ๔ ซึ่งอบรมระหว่าง วันที่ ๕  - ๙ ก.พ. ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่  ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จว.สงขลาพร้อมนี้ได้ร่วมมอบเกียรติบัตร/หนังสือรับรอง ให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม รวมทั้งสิ้น จำนวน  ๖๕ คนโดยมีวิทยากรประจำสถานฝึกอบรมพร้อมด้วยฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.สงขลา/เจ้าหน้าทีประจำสถานฝึกอบรม และ ครูฝึกประจำสถานฝึกอบรมตามคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ที่ ๑๐๒๕/๒๕๖๑ ลง ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๑
Comments