๒๕ พ.ย.๖๑ เวลา ๑๗.๓๐น. พ.ต.อ.ประพัตร์ ศรีอนันต์ รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา/ผบ.ศปก.ภ.จว.สงขลา สน.ร่วมในพิธีวางพวงมาลาพระราชทานศพ อส.จรัญ จันทมณี

โพสต์26 พ.ย. 2561 14:23โดยตํารวจภูธร จังหวัดสงขลา

๒๕ พ.ย.๖๑ เวลา ๑๗.๓๐น. พ.ต.อ.ประพัตร์ ศรีอนันต์ รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา/ผบ.ศปก.ภ.จว.สงขลา สน.ร่วมในพิธีวางพวงมาลาพระราชทานศพ อส.จรัญ จันทมณี ตำแหน่ง หมู่ตรี อ.เทพา ณ บ้านเลขที่ ๗๗ ม.๑๔ ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา โดยมี นายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานวางพวงมาลาศพพระราชทาน

Comments