๕ ส.ค.๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.๙/ผบ.ศปก.ตร.สน. เป็นประธานการประชุมสัมมนาผู้บริหารประจำเดือนของ ภ.๙ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ โดยมี รอง ผบช.ภ.๙ , ผบก.ภ.จว./รอง ผบก./หน.สภ. ในสังกัด ภ.๙ และหัวหน้าหน่วยปฏิบัติงานในพื้นที่ ภ.๙ เข้าร่วมประชุม

โพสต์5 ส.ค. 2562 15:38โดยตํารวจภูธร จังหวัดสงขลา   [ อัปเดต 5 ส.ค. 2562 15:45 ]
๕ ส.ค.๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.๙/ผบ.ศปก.ตร.สน. เป็นประธานการประชุมสัมมนาผู้บริหารประจำเดือนของ ภ.๙ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ โดยมี รอง ผบช.ภ.๙ , ผบก.ภ.จว./รอง ผบก./หน.สภ. ในสังกัด ภ.๙ และหัวหน้าหน่วยปฏิบัติงานในพื้นที่ ภ.๙ เข้าร่วมประชุม 
Comments