เฝ้าส่งเสด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

โพสต์20 ธ.ค. 2561 18:14โดยตํารวจภูธร จังหวัดสงขลา
๒๐ ธ.ค.๖๑ เวลา ๑๕.๕๐ น. พล.ต.ต.ปรีดา เปี่ยมวารี ผบก.ภ.จว.สงขลา พร้อมด้วย พ.ต.อ.เดชาวุธ เจ๊ะเต๊ะ ผกก.สภ.สิงหนคร คุณวิรงรอง อิ่มอาบ ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ทหาร ตำรวจข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.สงขลา และคณะข้าราชการ เฝ้าส่งเสด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
Comments