ฝึกทบทวน

โพสต์3 ต.ค. 2561 16:24โดยตํารวจภูธร จังหวัดสงขลา
๓ ต.ค. ๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. พ.ต.อ.อาชาน จันทร์ศิริ รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา พร้อมด้วย พ.ต.อ.เอกณรงค์ สวัสดิกานนท์ ผกก.สภ.เมืองสงขลา พ.ต.อ.เอกรัฐ สวนแสน ผกก.สภ.สทิงพระ และ พ.ต.อ.หญิงนพวรรณ ถิระวุฒิ ผกก.ฝอ.ภ.จว.สงขลา ร่วมประชุมซักซ้อมแผนการเคลื่อนย้ายกำลังพลกรณีเกิดสถานการณ์ชุมนุม ตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนกองร้อยควบคุมฝูงชน ซึ่งจัดให้มีการฝึกทบทวนขึ้นระหว่างวันที่ ๒ - ๔ ต.ค. ๖๑ จำนวน ๔ กองร้อย โดยมี รอง ผกก. ป.สภ.ทุ่งตำเสา สว.สภ.บ้านโหนด, ผบ.ร้อย กองร้อย ๑-๒ รอง ผบ.ร้อย กองร้อย ๑-๒ ผบ.หมวด กองร้อยที่ ๑-๒ และ เจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ ๓ ภ.จว.สงขลาเข้าร่วมประชุมซักซ้อมการปฏิบัติ ณ ห้องประชุม ทกยว.ศปก.ภ.จว.สงขลา
Comments