การฝึกทบทวนกองร้อยควบคุมฝูงชน(กคฝ.)กองร้อยที่ ๓ และ กองร้อยที่ ๔ ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนกองร้อยควบคุมฝูงชน ซึ่งจัดให้มีการฝึกทบทวนขึ้นในวันที่ ๒ - ๔ ต.ค.๖๑

โพสต์3 ต.ค. 2561 04:17โดยตํารวจภูธร จังหวัดสงขลา
พ.ต.อ.อนุรุธ อิ่มอาบ รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา พร้อมด้วย พ.ต.อ.อาชาน จันทร์ศิริ พ.ต.อ.ประพัตร์ ศรีอนันต์ รอง ผบก.ภ.จว. สงขลา ร่วมสังเกตุการณ์ การฝึกทบทวนกองร้อยควบคุมฝูงชน(กคฝ.)กองร้อยที่ ๓ และ กองร้อยที่ ๔ ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนกองร้อยควบคุมฝูงชน ซึ่งจัดให้มีการฝึกทบทวนขึ้นในวันที่ ๒ - ๔ ต.ค.๖๑ จำนวน ๔ กองร้อย ณ บริเวณสนามติณสูลานนท์ อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา
Comments