การฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและทักษะการใช้อาวุธปืนเพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๗ พ.ค.๖๒ ณ ศฝร.ภ.๙ ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จว.สงขลา

โพสต์17 พ.ค. 2562 19:54โดยตํารวจภูธร จังหวัดสงขลา
ภ.จว.สงขลา ประมวลภาพบรรยากาศโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและทักษะการใช้อาวุธปืนเพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๗ พ.ค.๖๒ ณ ศฝร.ภ.๙ ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จว.สงขลา
Comments