การประชุมบริหารตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ ประจำเดือน พ.ย. ๖๑

โพสต์5 พ.ย. 2561 15:11โดยตํารวจภูธร จังหวัดสงขลา

๕ พ.ย.๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ต.ปรีดา เปี่ยมวารี ผบก.ภ.จว.สงขลา ประธานการประชุมบริหารตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ ประจำเดือน พ.ย. ๖๑ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รอง ผบก.ภ.จว. สงขลา, ผกก.ฝอ.ฯ, ผกก.สส.ฯ, ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวนฯ ,ผกก.ปพ.ฯ หน.สภ.สภ.ในสังกัด ภ.จว.สงขลา., สว.ฝอ.ภ.จว. สงขลา และหน่วยขึ้นตรง กับ ภ.จว.สงขลา ณ ห้องประชุมชัยจินดา สภ.หาดใหญ่โดยก่อนเข้าวาระการประชุม ผบก.ฯ มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการตำรวจที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบเดือน ต.ค.ที่ผ่านมา และมอบไม้ง่ามให้กับ หน.สภ. เพื่อนำไปใช้ในการระงับเหตุในงานป้องกันปราบปรามของทุกสถานีตำรวจในสังกัด ภ.จว.สงขลา ณ ห้องประชุมชัยจินดา สภ.หาดใหญ่

Comments