การประชุมบริหาร ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ ประจำเดือน ธ.ค.๖๑

โพสต์14 ธ.ค. 2561 15:26โดยตํารวจภูธร จังหวัดสงขลา
๑๔ ธ.ค.๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ต.ปรีดา เปี่ยมวารี ผบก.ภ.จว.สงขลา ประธานการประชุมบริหาร ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ ประจำเดือน ธ.ค.๖๑ โดยมี รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา,ผกก.สส.ฯ, ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวนฯผกก.ฝอ.ฯ, ผกก.ปพ.ฯ หน.สภ. สภ.ในสังกัด ภ.จว.สงขลา สว.ฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.สงขลา ทุกแผนกงาน พร้อมหน่วยขึ้นตรง กับ ภ.จว.สงขลา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเชิญศิริ ภ.จว.สงขลา
Comments