ข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.สงขลา และข้าราชการตำรวจ สภ.ในสังกัด ภ.จว.สงขลา เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้แก่บุคลากรตำรวจ สาขาการตัดผมชายเบื้องต้น รุ่นที่ ๑/๒๕๖๒

โพสต์7 ม.ค. 2562 15:59โดยตํารวจภูธร จังหวัดสงขลา
๗ ม.ค.๖๒ ข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.สงขลา และข้าราชการตำรวจ สภ.ในสังกัด ภ.จว.สงขลา เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ประจำปี ๒๕๖๒ "หลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้แก่บุคลากรตำรวจ สาขาการตัดผมชายเบื้องต้น รุ่นที่ ๑/๒๕๖๒ " ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๑ ม.ค.๖๒ ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๒ สงขลา ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา โดยวิทยากรสถาบันพัฒนาแรงงาน ๑๒ สงขลา เป็นผู้ฝึกสอน
Comments