ข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.สงขลา ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

โพสต์25 ก.ค. 2562 06:55โดยตํารวจภูธร จังหวัดสงขลา
ข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.สงขลา ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
Comments