คณะแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา โดย คุณประพิมพร ปัญญามัง รองประธานชมรมฯ พร้อมคณะแม่บ้านตำรวจฯ ร่วมพิธีมอบเงินช่วยเหลือของสมาคมแม่บ้านตำรวจให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.สงขลา ที่ได้รับ บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 2 นาย

โพสต์22 มี.ค. 2562 04:20โดยตํารวจภูธร จังหวัดสงขลา
๒๑ มี.ค.๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา โดย คุณประพิมพร ปัญญามัง รองประธานชมรมฯ พร้อมคณะแม่บ้านตำรวจฯ ร่วมพิธีมอบเงินช่วยเหลือของสมาคมแม่บ้านตำรวจให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.สงขลา ที่ได้รับ บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 2 นาย โดยมีข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.สงขลา ร่วมในพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุมเชิญศิริ ภ.จว.สงขลา
Comments