คุณจิตรา ภู่สาระ ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค ๙ เป็นประธานเปิดกิจกรรมตามโครงการ CSR "ปันน้ำใจ...ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพื่อน้อง เด็กบ้านสงขลา" ณ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา

โพสต์5 มิ.ย. 2562 15:14โดยตํารวจภูธร จังหวัดสงขลา
๔ มิ.ย.๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. คุณจิตรา ภู่สาระ ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค ๙ เป็นประธานเปิดกิจกรรมตามโครงการ CSR "ปันน้ำใจ...ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพื่อน้อง เด็กบ้านสงขลา" ณ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา โดยมี คุณสว่างจิตต์ สวยสุวรรณ รองประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค ๙ คุณวิรงรอง อิ่มอาบ รักษาการ ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา พร้อมคณะแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา และ หน.สภ.ในสังกัด ภ.จว.สงขลา พร้อมแม่บ้าน ร่วมในพิธีเปิดและเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
Comments