คุณกมลวรรณ วิปุลากร ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค๙ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เพื่อรับทราบรายละเอียดในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ณ ห้องประชุมสมิหลา ตำรวจภูธรภาค ๙ อ.เมือง จ.สงขลาโดยมีคุณจิตรา ภู่สาระ ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค๙ เป็นประธานในการประชุม

โพสต์21 ต.ค. 2562 08:03โดยตํารวจภูธร จังหวัดสงขลา

๒๑ ต.ค. ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น. คุณกมลวรรณ วิปุลากร ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคุณวิรงรอง อิ่มอาบ รองประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา และ ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค๙ เลขานุการชมรมแม่บ้านตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค๙ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค๙ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เพื่อรับทราบรายละเอียดในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ณ ห้องประชุมสมิหลา ตำรวจภูธรภาค ๙ อ.เมือง จ.สงขลาโดยมีคุณจิตรา ภู่สาระ ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค๙ เป็นประธานในการประชุม

Comments