คุณกมลวรรณ วิปุลากร ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา พร้อมคณะแม่บ้านตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมใหญ่คณะกรรมการคณะแม่บ้านตำรวจ ภ.จว.สงขลา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเชิญศิริชั้น ๒ ภ.จว.สงขลา

โพสต์30 ต.ค. 2562 04:17โดยตํารวจภูธร จังหวัดสงขลา
๓๐ ต.ค. ๒๕๖๒  เวลา ๑๐.๐๐ น.คุณกมลวรรณ วิปุลากร ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา พร้อมคณะแม่บ้านตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมใหญ่คณะกรรมการคณะแม่บ้านตำรวจ ภ.จว.สงขลา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเชิญศิริชั้น ๒ ภ.จว.สงขลา
Comments