มอบหมวกนิรภัย ห่วงใยถึงความปลอดภัยของผู้ใต้บังคับบัญชา

โพสต์8 เม.ย. 2562 15:04โดยตํารวจภูธร จังหวัดสงขลา
“มอบหมวกนิรภัย ห่วงใยถึงความปลอดภัยของผู้ใต้บังคับบัญชา”
๔ เม.ย.๖๒ พล.ต.ต.ปรีดา เปี่ยมวารี ผบก.ภ.จว. สงขลา และ รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา มอบหมวกนิรภัยให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด ทั้งนี้เพื่อให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัวใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุจราจรตามโครงการถนนปลอดภัยตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา เพื่อก้าวสู่ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน
Comments