ผบก.ภ.จว.สงขลา พร้อมด้วย คณะแม่บ้านตำรวจ ภ.จว.สงขลา, ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.สงขลา, ศพฐ.9 และ ศพฐ.9(สน.) ได้มอบเวชภัณฑ์และสิ่งของให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.สงขลา, ศพฐ.9 และ ศพฐ.9 (สน.) เพื่อใช้ในการป้องกันการติดเชื้อจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ในขณะปฏิบัติงาน

โพสต์1 พ.ค. 2563 22:42โดยตํารวจภูธร จังหวัดสงขลา   [ อัปเดต 2 พ.ค. 2563 07:08 ]
30 เม.ย.63 เวลาประมาณ 09.00 น.พล.ต.ต.ทิวธวัช นครศรี ผบก.ภ.จว.สงขลา คุณกมลวรรณ วิปุลากร ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภ.จว.สงขลา พร้อมด้วยแม่บ้านตำรวจ ภ.จว.สงขลา, ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.สงขลา, ศพฐ.9 และศพฐ.9(สน.) ได้มอบเวชภัณฑ์และสิ่งของให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.สงขลา, ศพฐ.9 และ ศพฐ.9 (สน.) เพื่อใช้ในการป้องกันการติดเชื้อจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ในขณะปฏิบัติงาน โดยมี คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ คุณฉัตรแก้ว คชเสนี ประธานชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารชายแดนใต้/ประธานกรรมการบริษัทฉัตรทองพร็อพเพอร์ตี้และบริษัทในเครือ
คุณศิริวรรณ ผ่องเสริมสุข รองประธานชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารชายแดนใต้/ประธาน สมาคม SME คุณฐิดารัตน์ สิริธนนนท์สกุล กรรมการบริษัท เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น จำกัด(มหาชน) คุณศุภโชค งามวิวัฒน์ธรรม บริษัท พรีคลีนแอนเดอร์ไพร์ส ร่วมเป็นเกียรติ ณ บริเวณหน้าที่ทำการ ภ.จว.สงขลา อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
Comments