ผบก.ภ.จว.สงขลา ร่วมประชุมบริหารประจำเดือน ตำรวจภูธรภาค ๙

โพสต์29 ม.ค. 2563 15:16โดยตํารวจภูธร จังหวัดสงขลา

๒๙ ม.ค.๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.๙/ผบ.ศปก.ตร.สน. เป็นประธานการประชุม โดยมีข้าราชการตำรวจระดับผู้บังคับบัญชาระดับสูง หัวหน้าส่วนศูนย์งานต่างๆ ในสังกัด และ หัวหน้าหน่วยปฎิบัติงานในพื้นที่ ภ.๙ เข้าร่วมประชุม โดยหลังการประชุม พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.๙/ผบ.ศปก.ตร.สน. ได้มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการตำรวจที่ปฎิบัติหน้าที่ดีเด่น ณ ห้องประชุมสมิหลา ภ.๙

Comments