พิธีปิดโครงการฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา รุ่นที ๑

โพสต์15 ธ.ค. 2561 13:55โดยตํารวจภูธร จังหวัดสงขลา
๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. พล.ต.ต.ปรีดา เปียมวารี ผบก.ภ.จว.สงขลา เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘  ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา รุ่นที ๑ ซึ่งอบรมระหว่าง วันที่ ๑๑ - ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๑ ณ สถานฝึกอบรม โรงแรมเดอะฟลอร่า เมย์ รีสอร์ท ต.พะวง อ.เมือง จว.สงขลา พร้อมนี้ท่าน ผบก.ฯ พร้อมด้วย พ.ต.อ.ธีรศักดิ์ ไชยโยธา รอง ผบก.ภ.จว.สงขลาร่วมมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม รวมทั้งสิ้น จำนวน  ๑๕๑ คน โดยมีวิทยากรประจำสถานฝึกอบรมพร้อมด้วยฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.สงขลา/เจ้าหน้าทีประจำสถานฝึกอบรมและ ครูฝึกประจำสถานฝึกอบรมตามคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ที่ ๑๐๒๕/๒๕๖๑ ลง ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๑ ร่วมเป็นเกียรติและร่วมแสดงความยินดี
Comments