พิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โพสต์17 ต.ค. 2561 00:50โดยตํารวจภูธร จังหวัดสงขลา
๑๗ ต.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๕ น.ข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.สงขลา นำโดย พล.ต.ต.ปรีดา เปี่ยมวารี ผบก.ภ.จว.สงขลา 
พร้อมด้วย พ.ต.อ.อนุรธ  อิ่มอาบ พ.ต.อ.อาชาน จันทร์ศิริ  พ.ต.อ.สุริยา ปัญญามัง  พ.ต.อ.เสกสันต์ ชูรังสฤษฎิ์  พ.ต.อ.ประพัตร์ ศรีอนันต์ รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา  พ.ต.อ.หญิงนพวรรณ  ถิระวุฒิ ผกก.ฝอ.ภ.จว.สงขลา พ.ต.ท.ทรงศักดิ์ แมนยี รองผกก.ฝอ.ภ.จว.สงขลา และ ข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.สงขลา ส่วนกลาง ทุกแผนกงานร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่ ณ บริเวณอาคารที่ทำการ ภ.จว.สงขลา
Comments