พล.ต.ท.ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร ผู้ช่วย ผบ.ตร. (สส ๓) เป็นประธานการประชุมติดตามผลการปฏิบัติของศูนย์ปฏิบัติการสั่งการและควบคุม (ccoc) โดยมี พล.ต.ต.โชติ ชัยชมภู รอง ผบช.ภ.๙ ผู้แทน บก.สส.ภ.๙ บก.สส.จชต. ภ.จว.ในสังกัด ภ.๙ พร้อมฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุม ภ.๙ ชั้น ๒ (ห้องสมิหลา)

โพสต์5 มี.ค. 2562 14:48โดยตํารวจภูธร จังหวัดสงขลา
๕ มี.ค.๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร ผู้ช่วย ผบ.ตร. (สส ๓) เป็นประธานการประชุมติดตามผลการปฏิบัติของศูนย์ปฏิบัติการสั่งการและควบคุม (ccoc) โดยมี พล.ต.ต.โชติ ชัยชมภู รอง ผบช.ภ.๙ ผู้แทน บก.สส.ภ.๙ บก.สส.จชต. ภ.จว.ในสังกัด ภ.๙ พร้อมฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุม ภ.๙ ชั้น ๒ (ห้องสมิหลา)
Comments