พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.๙ เป็นประธานพิธีมอบคืนโฉนดที่ดินและทรัพย์สิน คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม

โพสต์17 พ.ค. 2562 19:59โดยตํารวจภูธร จังหวัดสงขลา
๑๖ พ.ค.62 เวลา ๑๐.๐0 น. พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.๙ เป็นประธานพิธีมอบคืนโฉนดที่ดินและทรัพย์สิน คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม โดยมี พล.ต.ต.สุภธัช คำดี รอง ผบช.ภ.๙ พล.ต.ต.ดำรัส วิริยะกุล รอง ผบช.ภ.๙ พล.ต.ต.โชติ ชัยชมภู รอง ผบช.ภ.๙ พล.ต.ต.จิระวัฒน์ พยุงธรรม ผบก.อก.ภ.๙ พล.ต.ต.สมชาย รักเสนาะ ผบก.สส.ภ.๙ พล.ต.ต.สมเกียรติ ฤทธิ์เลื่อน ผบก.สส.จชต. ผบก.ภ.จว.ในสังกัด ภ.๙ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง อัยการ ป.ป.ง. ป.ป.ท. สง.ที่ดิน สรรพากร หน.ศูนย์ดำรงธรรม กกล.รส.ในพื้นที่ ผู้แทนส่วนราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ ข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมสมิหลา ชั้น ๒
Comments