พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.๙ พล.ต.ต.ปรีดา เปี่ยมวารี ผบก.ภ.จว.สงขลา ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีศึกษา ๒๕๖๐

โพสต์19 ก.ย. 2561 15:40โดยตํารวจภูธร จังหวัดสงขลา   [ อัปเดต 20 ก.ย. 2561 01:20 ]
๑๙ ก.ย.๖๑ เวลา ๑๘.๓๐ น. พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.๙ พล.ต.ต.ปรีดา เปี่ยมวารี ผบก.ภ.จว.สงขลา ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีศึกษา ๒๕๖๐ในระหว่างวันที่ ๒๑ -๒๓ ก.ย.๖๑ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
Comments