พล.ต.ต.หญิงชุติมา ดีวิไลพันธุ์ ผบก.ตส.๓ เป็นประธานการประชุมสรุปผลการตรวจสอบด้านการเงินการบัญชี การพัสดุ และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง และ มติ ค.ร.ม. ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ ของหน่วยงานในสังกัด ภ.จว.สงขลา ณ

โพสต์19 มิ.ย. 2562 16:14โดยตํารวจภูธร จังหวัดสงขลา
๑๘ มิ.ย.๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.หญิงชุติมา ดีวิไลพันธุ์ ผบก.ตส.๓ เป็นประธานการประชุมสรุปผลการตรวจสอบด้านการเงินการบัญชี การพัสดุ และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง และ มติ ค.ร.ม. ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ ของหน่วยงานในสังกัด ภ.จว.สงขลา ณ ห้องประชุมสมิหลา ภ.๙โดยมี พ.ต.อ.หญิงทิวา เพชรขัน รอง ผบก.อก.ภ.๙ พ.ต.อ.อาชาน จันทรฺศิริ รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา หน.สภ.ในสังกัด ภ.จว.สงขลา พร้อมด้วย สว.อก.ฯและ ฝ่ายอำนวยการ ๖ ภ.จว.สงขลา เข้าร่วมประชุมรับฟังการบรรยายปิดสรุปผลการตรวจสอบฯ
Comments