พล.ต.ต.ปรีดา เปี่ยมวารี ผบก.ภ.จว.สงขลา มอบหมวกนิรภัยให้กับสถานศึกษาพล.ต.ต.ปรีดา เปี่ยมวารี ผบก.ภ.จว.สงขลา มอบหมวกนิรภัยให้กับสถานศึกษา

โพสต์19 มิ.ย. 2562 16:24โดยตํารวจภูธร จังหวัดสงขลา
๑๙ มิ.ย.๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ต.ปรีดา เปี่ยมวารี ผบก.ภ.จว.สงขลา มอบหมวกนิรภัยให้กับสถานศึกษา ได้แก่
๑.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย
๒.มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และ 
๓.มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 
เพื่อมอบให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ตามโครงการถนนปลอดภัย มหาวิทยาลัยละ ๑๐๐ ใบโดยมีอธิการบดีของมหาลัยฯ พร้อมด้วย อาจารย์ และ นิสิต นักศึกษา เป็นผู้รับมอบจุดประสงค์/เพิ่อการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และให้ร่วมกันรณรงค์ลดอุบัติเหตุจราจรตามโครงการถนนปลอดภัย(ถนนสีขาว)ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา เพื่อก้าวสู่ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน
Comments