พล.ต.ต.ปรีดา เปี่ยมวารี ผบก.ภ.จว.สงขลา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการถวายความปลอดภัยแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี ในการเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

โพสต์1 ก.ย. 2562 15:17โดยตํารวจภูธร จังหวัดสงขลา
๓๑ ส.ค. ๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ต.ปรีดา เปี่ยมวารี ผบก.ภ.จว.สงขลา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการถวายความปลอดภัยแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี ในการเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยรอง ผบก.ภ.จว.สงขลา, ผกก.ฝอฯ, ผกก.สส.ฯ,ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวนฯผกก.ฝอ.ฯ ,ผกก.ปพ.ฯ หน.สภ.สภ.ในสังกัด ภ.จว.สงขลา สว.ฝอ.ภ.จว.สงขลา ทุกแผนกงาน พร้อมหน่วยขึ้นตรง กับ ภ.จว.สงขลา 
ณ ห้องประชุมชัยจินดา สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา
Comments