พล.ต.ต.ปรีดา เปี่ยมวารี ผบก.ภ.จว.สงขลา เป็นประธานการประชุมโต๊ะข่าว ครั้งที ๒/๒๕๖๒ เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วน รอบด้าน มีข้อเท็จจริงสามารถนำไปปฏิบัติการตอบโต้ข่าวสาร หรือวางแผนป้องกันได้สอดคล้องกับสุถานการณ์ทีอาจเกิดขึ้นในพื้นที และ ทันแก่เวลา พร้อมประชุมขับเคลื่อนงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และเร่งรัดติดตามความคืบหน้าคดีสำคัญ ครั้งที่ ๒ ประจำเดือน ม.ค.๖๒

โพสต์18 ม.ค. 2562 16:56โดยตํารวจภูธร จังหวัดสงขลา

๑๘ ม.ค.๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ต.ต.ปรีดา เปี่ยมวารี ผบก.ภ.จว.สงขลา เป็นประธานการประชุมโต๊ะข่าว ครั้งที ๒/๒๕๖๒ เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วน รอบด้าน มีข้อเท็จจริงสามารถนำไปปฏิบัติการตอบโต้ข่าวสาร หรือวางแผนป้องกันได้สอดคล้องกับสุถานการณ์ทีอาจเกิดขึ้นในพื้นที และ ทันแก่เวลา พร้อม

ประชุมขับเคลื่อนงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และเร่งรัดติดตามความคืบหน้าคดีสำคัญ ครั้งที่ ๒ ประจำเดือน ม.ค.๖๒ โดยมี รอง ผกก.สส.ภ. จว.สงขลา, รอง ผกก.สส.ฯ/สว.สส.ฯ ที่รับผิดชอบงานการข่าว,เจ้าหน้าที่การข่าว ทุก สภ.ในสังกัด ภ.จว.สงขลา พร้อมด้วย หน่วยฉก.สงขลา,จนท.ตชด ๔๓,จนท.กก.๕ บก.ส.๑ และเจ้าหน้าที่ กก.สส.ภ.จว.สงขลา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเชิญศิริ ภ.จว.สงขลา
Comments