พล.ต.ต.ปรีดา เปี่ยมวารี ผบก.ภ.จว.สงขลา เป็นประธานเปิดอบรมโครงการ "การดำเนินการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิส์อย่างครบวงจร (E-GP)"

โพสต์16 พ.ย. 2561 15:12โดยตํารวจภูธร จังหวัดสงขลา
๖ พ.ย.๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.พล.ต.ต.ปรีดา เปี่ยมวารี ผบก.ภ.จว.สงขลา เป็นประธานเปิดอบรมโครงการ "การดำเนินการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิส์อย่างครบวงจร (E-GP)" ให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งกำลังบำรุง สภ.ในสังกัด ภ.จว สงขลา 
โดยมีนางณัจดา หนูสง นักวิชาการคลังชำนาญการ และนางสาวเนตรยา วุฒิพันธ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ทำหน้าที่วิทยากร ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒๐๒ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ โดยมี พ.ต.อ. อาชาน จันทร์ศิริ รอง ผบก.ภ.จว สงขลา และ เจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ ๔ ภ.สงขลา ร่วมสังเกตการณ์
Comments