พล.ต.ต.ปรีดา เปี่ยมวารี ผบก.ภ.จว.สงขลา ประธานการประชุมบริหารตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ประจำเดือน ม.ค. ๒๕๖๒

โพสต์1 ก.พ. 2562 13:56โดยตํารวจภูธร จังหวัดสงขลา
๑ ก.พ.๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ต.ต.ปรีดา เปี่ยมวารี ผบก.ภ.จว.สงขลา ประธานการประชุมบริหารตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ประจำเดือน ม.ค. ๒๕๖๒ โดยมี รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา,ผกก.สส.ฯ, ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวนผกก.ฝอ.ฯ, ผกก.ปพ.ฯ หน.สภ. สภ.ในสังกัด ภ.จว.สงขลา สว.ฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.สงขลา ทุกแผนกงาน พร้อมหน่วยขึ้นตรง กับ ภ.จว.สงขลา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชัยจินดา สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา โดยก่อนเข้าวาระการประชุม ผบก.ภ.จว.สงขลา ได้มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.สงขลา ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ในรอบเดือน ที่ผ่านมา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป
Comments