พล.ต.ต.ปรีดา เปี่ยมวารี ผบก.ภ.จว.สงขลา ประธานการประชุมบริหาร ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ประจำเดือน พ.ค.๖๒

โพสต์3 พ.ค. 2562 18:08โดยตํารวจภูธร จังหวัดสงขลา
๓ พ.ค.๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.พล.ต.ต.ปรีดา เปี่ยมวารี ผบก.ภ.จว.สงขลา ประธานการประชุมบริหาร ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ประจำเดือน พ.ค.๖๒ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย/รอง ผบก.ภ.จว. สงขลา, ผกก.สส.ฯ, ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวนผกก.ฝอ.ฯ , ผกก.ปพ.ฯ หน.สภ., สว.ฝอ.ภ.จว.สงขลา พร้อมหน่วยขึ้นตรง กับ ภ.จว.สงขลา เข้าร่วมประชุม 
ณ ห้องประชุมชัยจินดา สภ.หาดใหญ่
**ก่อนเข้าวาระการประชุมท่าน ประธาน (ผบก.ฯ) ได้มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.สงขลา ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ในรอบเดือนที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป
Comments