พล.ต.ต.ปรีดา เปี่ยมวารี ผบก.ภ.จว.สงขลา ประธานการประชุมบริหาร ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ประจำเดือน เม.ย.๖๒ โดยมี รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา, ผกก.สส.ฯ, ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน, ผกก.ฝอ.ฯ, ผกก. ปพ.ฯ หน.สภ. สภ.ในสังกัด ภ.จว.สงขลา , สว.ฝอ.ภ.จว.สงขลา ทุกแผนกงาน พร้อมหน่วยขึ้นตรง กับ ภ.จว.สงขลา เข้าร่วมประชุม

โพสต์11 เม.ย. 2562 18:09โดยตํารวจภูธร จังหวัดสงขลา
๑๑ เม.ย.๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ต.ต.ปรีดา เปี่ยมวารี ผบก.ภ.จว.สงขลา ประธานการประชุมบริหาร ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ประจำเดือน เม.ย.๖๒ โดยมี รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา, ผกก.สส.ฯ, ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน, ผกก.ฝอ.ฯ, ผกก. ปพ.ฯ หน.สภ. สภ.ในสังกัด ภ.จว.สงขลา , สว.ฝอ.ภ.จว.สงขลา ทุกแผนกงาน พร้อมหน่วยขึ้นตรง กับ ภ.จว.สงขลา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชัยจินดา สภ.หาดใหญ่**ก่อนเข้าวาระการประชุมประธานฯ ได้มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการตำรวจที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ในรอบเดือนที่ผ่านมา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป
Comments