พล.ต.ต.ปรีดา เปี่ยมวารี ผบก.ภ.จว.สงขลา ประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย พ.ต.อ.เสกสันต์ ชูรังสฤษฎิ์ รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา ร่วมประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานตามมาตรการเร่งรัดขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

โพสต์28 ม.ค. 2562 15:36โดยตํารวจภูธร จังหวัดสงขลา
๒๘ ม.ค.๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ต.ต.ปรีดา เปี่ยมวารี ผบก.ภ.จว.สงขลา ประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย พ.ต.อ.เสกสันต์ ชูรังสฤษฎิ์ รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา ร่วมประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานตามมาตรการเร่งรัดขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วนในห้วง ๓ เดือน(ศอ.ปส.ภ.จว.สงขลา)เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ณ ห้องประชุมเชิญศิริ ภ.จว.สงขลา
Comments