พล.ต.ต.ปรีดา เปี่ยมวารี ผบก.ภ.จว.สงขลา ประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย พ.ต.อ.สุริยา ปัญญามัง รอง ผบก.ภ.จว.สงขลาร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการเผยแพร่ขยายผลความรู้ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ โดยคณะวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ หลักสูตรประจำ

โพสต์31 ม.ค. 2562 06:26โดยตํารวจภูธร จังหวัดสงขลา
๓๑ ม.ค.๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น.พล.ต.ต.ปรีดา เปี่ยมวารี ผบก.ภ.จว.สงขลา ประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย พ.ต.อ.สุริยา ปัญญามัง รอง ผบก.ภ.จว.สงขลาร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการเผยแพร่ขยายผลความรู้ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ โดยคณะวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ หลักสูตรประจำ โดยมี ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.สงขลา/คณะทำงาน ตามคำสั่ง ภ.จว.สงขลา ๔๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ ม.ค. ๒๕๖๒ เข้าร่วมประชุมรับทราบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติ ณ ห้องประชุมเชิญศิริ ภ.จว.สงขลา
Comments