พล.ต.ต.ปรีดา เปี่ยมวารี ผบก.ภ.จว.สงขลา ประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย พ.ต.อ.ธีรศักดิ์ไชยโยธา พ.ต.อ.เสกสันต์ ชูรังสฤษฎิ์ รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา ร่วมประชุมขับเคลื่อนงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และเร่งรัดติดตามความคืบหน้าคดีสำคัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ประจำเดือน พ.ค.๖๒

โพสต์30 พ.ค. 2562 16:11โดยตํารวจภูธร จังหวัดสงขลา

๓๐ พ.ค.๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ต.ปรีดา เปี่ยมวารี ผบก.ภ.จว.สงขลา ประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย พ.ต.อ.ธีรศักดิ์ไชยโยธา พ.ต.อ.เสกสันต์ ชูรังสฤษฎิ์ รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา ร่วมประชุมขับเคลื่อนงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และเร่งรัดติดตามความคืบหน้าคดีสำคัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ประจำเดือน พ.ค.๖๒ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รอง ผกก.ป.,รอง ผกก.สส.,สวญ.,สว.สภ.ในสังกัด ภ.จว.สงขลา และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมเชิญศิริ ชั้น ๒ ภ.จว.สงขลา

Comments