พล.ต.ต.ปรีดา เปี่ยมวารี ผบก.ภ.จว.สงขลา ประธาน พร้อมด้วย พ.ต.อ.ธีรศักดิ์ ไชยโยธา พ.ต.อ.เสกสันต์ ชูรังสฤษฎิ์ รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา ร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และร่วมประชุมขับเคลื่อนงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และเร่งรัดติดตามความคืบหน้าคดีสำคัญ ครั้งที่ ๑ ประจำเดือน พ.ย. ๒๕๖๑

โพสต์16 พ.ย. 2561 15:19โดยตํารวจภูธร จังหวัดสงขลา   [ อัปเดต 16 พ.ย. 2561 15:20 ]
๑๖ พ.ย.๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.พล.ต.ต.ปรีดา เปี่ยมวารี ผบก.ภ.จว.สงขลา ประธาน พร้อมด้วย พ.ต.อ.ธีรศักดิ์ ไชยโยธา  พ.ต.อ.เสกสันต์ ชูรังสฤษฎิ์ รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา ร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล(ศอ.ปส.ภ.จว.สงขลา) ครั้งที ๔/๒๕๖๒ โดยมี หน.สภ./ผู้แทน หน.สภ.ในสังกัด ภ.จว.สงขลา พ.ต.ท.หญิงสุธิดา ยวงใย หน.ฝอ.ศอ.ปส.ภ.จว.สงขลา และ เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบายและแนวทางการปฏิบัติ และ เวลา  ๑๐.๐๐ น ประชุมขับเคลื่อนงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และเร่งรัดติดตามความคืบหน้าคดีสำคัญ ครั้งที่ ๑ ประจำเดือน พ.ย. ๒๕๖๑ เพื่อให้มีผลการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยมี รอง ผกก.ป., รอง ผกก.สส., สวญ., สว.สภ.ในสังกัด ภ.จว.สงขลา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.สงขลา/เจ้าหน้าทีฝ่ายอำนวยการ ๒,๓ และเจ้าหน้าที่ กก.สส.ภ.จว.สงขลา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเชิญศิริ ภ.จว.สงขลา
Comments