พล.ต.ต.ปรีดา เปี่ยมวารี ผบก.ภ.จว.สงขลา ร่วมประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดสงขลา ในวาระที่ 11 การแก้ปัญหายาเสพติด ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา

โพสต์27 พ.ย. 2561 15:42โดยตํารวจภูธร จังหวัดสงขลา
27 พ.ย.61 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.ปรีดา เปี่ยมวารี ผบก.ภ.จว.สงขลา ร่วมประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดสงขลา ในวาระที่ 11 การแก้ปัญหายาเสพติด ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา
Comments