พล.ต.ต.ทิวธวัช นครศรี ผบก.ภ.จว.สงขลา คุณกมลวรรณ วิปุลากร ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา คุณสุภัทธา สังขถาวร และคณะ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.สงขลา และ คณะข้าราชการเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จว.สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ตรัง สตูล นราธิวาส และ ยะลา

โพสต์18 ก.พ. 2563 23:42โดยตํารวจภูธร จังหวัดสงขลา
๑๙ ก.พ.๖๓ เวลา ๐๘.๕๕ น. พล.ต.ต.ทิวธวัช นครศรี ผบก.ภ.จว.สงขลา คุณกมลวรรณ วิปุลากร ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา คุณสุภัทธา สังขถาวร และคณะ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.สงขลา และ คณะข้าราชการเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จว.สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ตรัง สตูล นราธิวาส และ ยะลา ห้วงระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ ก.พ.๖๓ ณ โรงเรียนปาดังติณสูลานนท์ ต.ปาดังเบซาร์ อ.ปาดังเบซาร์ จว.สงขลา
Comments