พล.ต.ต.ทิวธวัช นครศรี ผบก.ภ.จว.สงขลา เป็นประธานการประชุมบริหาร ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ ประจำเดือน ธ.ค.๖๒

โพสต์3 ธ.ค. 2562 03:46โดยตํารวจภูธร จังหวัดสงขลา

 ๓ ธ.ค.๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ต.ต.ทิวธวัช นครศรี ผบก.ภ.จว.สงขลา เป็นประธานการประชุมบริหาร ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ ประจำเดือน ธ.ค.๖๒ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รอง ผบก.ภ.จว. สงขลา , ผกก.สส.ฯ , ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวนฯ, ผกก.ฝอ.ฯ, ผกก.ปพ.ฯ, หน.สภ. สภ.ในสังกัด ภ.จว.สงขลา, สว.ฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.สงขลา ทุกแผนกงาน พร้อมหน่วยขึ้นตรง กับ ภ.จว.สงขลา ณ ห้องประชุมชัยจินดา ชั้น ๓ สภ.หาดใหญ่ ก่อนเข้าวาระการประชุม ท่านประธาน (ผบก.ฯ) ได้มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.สงขลา ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ในรอบเดือนที่ผ่านมา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป

Comments