พล.ต.ต.ทิวธวัช นครศรี ผบก.ภ.จว.สงขลา เป็นประธานการประชุมบริหารตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ และได้มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.สงขลา ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ในรอบเดือนที่ผ่านมา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป ณ ห้องประชุมชัยจินดา สภ.หาดใหญ่

โพสต์5 พ.ย. 2562 06:21โดยตํารวจภูธร จังหวัดสงขลา   [ อัปเดต 5 พ.ย. 2562 18:09 ]
 พล.ต.ต.ทิวธวัช นครศรี ผบก.ภ.จว.สงขลา เป็นประธานการประชุมบริหารตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ และได้มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.สงขลา และหน่วยที่ ภ.จว.สงขลา กำกับดูแลการปฏิบัติราชการ ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ในรอบเดือนที่ผ่านมา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป ณ ห้องประชุมชัยจินดา สภ.หาดใหญ่
Comments