พล.ต.ต.ทิวธวัช นครศรี ผบก.ภ.จว.สงขลา พร้อมด้วย คุณกมลวรรณ วิปุลากร ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เนื่องในวโรกาส เสด็จฯ ทรงเป็นประธานในพิธีเททองหล่อ “พระโพธิสัตว์กวนอิม” (ปางมหากรุณาธารณี)

โพสต์12 ก.พ. 2563 15:45โดยตํารวจภูธร จังหวัดสงขลา
๑๒ ก.พ.๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น. พล.ต.ต.ทิวธวัช นครศรี ผบก.ภ.จว.สงขลา พร้อมด้วย คุณกมลวรรณ วิปุลากร ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.สงขลา(ส่วนกลาง) นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลา อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ ผู้บัญชาการมณฑลทหาร ๔๒
คณะกรรมการมูลนิธิมหากรุณาธรรมสถาน หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการ และ ภาคประชาชน ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เนื่องในวโรกาส เสด็จฯ ทรงเป็นประธานในพิธีเททองหล่อ “พระโพธิสัตว์กวนอิม” (ปางมหากรุณาธารณี)สร้างขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงเจริญพระชันษาครบ ๓ รอบ ๓๖ ปี ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยท่านหญิงหม่อมเจ้าประภาพันธุ์ กรโกสียกาจ และคณะผู้บริหารมูลนิธิมหากรุณาธรรมสถาน ประชาชนชาวจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมใจกันจัดสร้าง "พระโพธิสัตว์กวนอิม (ปางมหากรุณาธารณี" ขนาดหน้าตัก ๓๖ นิ้ว เพื่อน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ด้วยสำนึกในพระคุณูปการอันทรงคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์และเพื่อให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่ ณ มูลนิธิมหากรุณาธรรมสถาน ตำบลพังลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
Comments