พล.ต.อ.ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร จตช.ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ,ทหาร และฝ่ายปกครอง ที่ปฏิบัติงานฯในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid 19 ณ ด่านความมั่นคงควนมีด อ.จะนะ จ.สงขลา

โพสต์12 พ.ค. 2563 16:03โดยตํารวจภูธร จังหวัดสงขลา
12 พฤษภาคม 2563 เวลา 12.30 น.พล.ต.ต.ทิวธวัช นครศรี ผบก.ภ.จว.สงขลา พ.ต.อ.พงษ์พันธ์ จันทรอาภา รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา พ.ต.อ.สุวโรจน์ ลุนหวิทยานนท์ รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา พ.ต.อ.โกศล ปราบกรี ผกก.สภ.ควนมีด
ร่วมกับ พล.ต.อ.ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร จตช.พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ ผู้ชวย.ผบ.ตร. พล.ต.ท.พัฒนวุธ อังคนาวิน ผบช.สงป.
พล.ต.ท.ชอบ คิสาลัง ผู้ทรงคุณวุฒิฯ/ปฏิบัติราชการ ภ.9 พล.ต.ต. คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย รอง ผบช.ภ.3 พล.ต.ต.พีรวัส บุญลอย ผบก.ตม.6 ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ,ทหาร และฝ่ายปกครอง ที่ปฏิบัติงานฯในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid 19 ณ ด่านความมั่นคงควนมีด อ.จะนะ จ.สงขลา
Comments