พ.ต.อ.หญิงนพวรรณ ถิระวุฒิ ผกก.ฝอ.ภ.จว.สงขลา เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ประจำเดือน ธ.ค. ๒๕๖๑

โพสต์6 ธ.ค. 2561 14:41โดยตํารวจภูธร จังหวัดสงขลา
๖ ธ.ค.๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. พ.ต.อ.หญิงนพวรรณ ถิระวุฒิ ผกก.ฝอ.ภ.จว.สงขลา เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ประจำเดือน ธ.ค. ๒๕๖๑ ติดตามการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก”ในวันที่ ๙ ธ.ค.๒๕๖๑ พร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบัติและงานในหน้าที่ที่อยูในความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายอำนวยการฯ ตามที่ผู้บังคับบัญชาได้สั่งการไว้ โดยมี รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.สงขลาและ ข้าราชการตำรวจ ฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.สงขลา ทุกแผนกงานเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเชิญศิริ ภ.จว.สงขลา
Comments